Okres

Mladá Boleslav

Bakov nad Jizerou

Benátky nad Jizerou

Nové Benátky

Staré Benátky

Bezdědice

Bezdědický hřbitov se rozprostírá kolem novorománského kostela svatého Václava, který je sice od roku 2007 veden jako Kulturní památka České republiky, nicméně se nachází v havarijním stavu.

Čistá

Kolem kostela sv. Vavřince se rozkládá hřbitov z řadou náhrobků z 19. století.

Prof. Jaroslav Václav Holeček

Akademický malíř a sklářský výtvarník Jaroslav V. Holeček se narodil roku 1907 v Čisté.

V bratislavském a pieštianském muzeu působil jako výtvarník, následně byl jmenován vedoucím sklářské školy v Novém Boru, kde vyučoval od roku 1934. Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří Stanislav Libenský. Koncem 40. let působil na generálním ředitelství Československých závodů sklářských.

Mezi jeho nejvýznamnější práce patří:

  • oltářní vitráž pro kostel sv. Anežky v Českých Velenicích
  • vitrážová okna v cist. síni Starobrněnského kláštera
  • vitrážová okna s náměty českých patronů pro Československou smírčí kapli na Olivetské hoře v Jeruzalémě

Pěkné pojednání o jeho životě napsal Josef Müller.

Prof. Holeček byl v roce 1982 pochován v Čisté se svými rodiči.

Dolní Bousov

Dolní Slivno

Horky nad Jizerou

Horkám dominuje kostel sv. Mikuláše z 1. poloviny 18. století. Jeho autorem je Mikuláš Rossi, mladoboleslavský stavitel italského původu.
Kolem kostela se rozprostírá bývalý hřbitov s dvoupatrovou kostnicí.
Areál kostela zdobí sochy od Matyáše Brauna, což činí z horeckého kostela prvotřídní památku.

Text na náhrobku:
HUGO
COMES de NOSTITZ-REINECK
DUCTOR EQUITUI 1,
DUOS VOCANT UHLANOS XIII.
NATUS EST DIE 13. APRILIS 1887,
MORTEM PRO PATRIA OCCUBUIT
DIE 31. AUGUSTI 1916,
KORYTNICAE IN WOLHYNIA.
R.I.P. SURSUM CORDA

Překlad:
Hrabě Nostitz-Reineck
narozen 13. dubna 1887;
zemřel pro vlast
dne 31. srpna 1916;
V Korytnici ve Volyni.
Celým jménem: Hugo Karl Maria Josef Herminegild Graf von Nostitz-Rieneck. Narozen v Teplicích - Šanově.

Ještě v roce 2006 byl náhrobek opřen o hřbitovní zeď (vi obrázek vlevo). Během oprav kostela sv. Mikuláše a areálu kolem něj byl postaven na současné místo.

Horecký hřbitov:

Katusice

Kováň

Kovanec

Do roku 1781 byla v Čechách povolena pouze jediná církev - a to katolická. Josef II. vydáním tolerančního patentu povolil stavět evangelické kostely v místech, kde se k dané víře hlásilo alespoň 100 rodin. 

 Jako jeden z prvních byl v roce 1786 postaven evangelický kostel v Kovanci. Nejstarší písemná zmínka o přilehlém hřbitovu pochází z roku 1784. Předpokládá se ale, že hřbitov je ještě starší.

Krnsko

Starý hřbitov v areálu římskokatolického kostela sv. Jiří obsahuje řadu zajímavých náhrobků z přelomu 19. a 20. století. Tento hřbitov je dodnes funkční. 
Uvádí ho barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1769 od A. Jedličky z Prahy.

Netypické je, že jím prochází veřejná cesta k domkům na úbočí nad kostelem. 

Krpy

Kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele se nachází starý a v současnosti už nepoužívaný hřbitov. 

Líny

Kdykoliv kolem tohoto hřbitova jedu, je zamčený. Nicméně jeho umístění v zeleni a především překrásný vstup lemovaný lípami, mě uchvátil.

Mladá Boleslav

Havelský hřbitov

Tento hřbitov byl zřízen po morové epidemii po roce 1539 a pro pohřbívání nepřetržitě sloužil až do roku 1874, kdy byl vysvěcen nový hřbitov (dnes se nazývá "starý"). 

Dnes je to vysloveně historická galerie pod širým nebem, protože  tu najdeme pomníky renesanční, barokní, rokokové, empírové i klasicistní. 

Starý hřbitov

Protože Havelský hřbitov už nestačil, mezi lety 1874 - 1877 vznikl hřbitov nový. Nejvýraznější stavbou v areálu je kaplová hrobka rodiny Bičíkovy, která byla později upravena na kapli.

Mnichovo Hradiště

Násedlnice

Písková Lhota

Plazy

Solec

Strenice

Kolem kostela sv. Bartoloměje ve Strenicích se nachází zajímavý hřbitov s celou řadou kamenných náhrobků, které pochází ze 16. století. Mnohé sem byly dovezeny z okolních zaniklých hřbitovů. Areál kostela je od roku 1967 chráněn jako kulturní památka.

Všeborsko

Zdětín

Zrušený hřbitov kolem kostela Všech svatých: 

Starý a nový hřbitov: