Okres

Děčín

Krásná Lípa

Dittrichova hrobka je mauzoleum stejnojmenné továrnické rodiny v Krásné Lípě. Tato novorenesanční stavba vznikla v letech 1888 - 1889 podle návrhu architekta Julia Carla Raschdorffa. Svým zpracováním je hrobka v celé střední Evropě ojedinělá, proto od roku 2007 patří mezi kulturní památky.

Protože v druhé polovině 19. století už původní hřbitov kolem kostela sv. Máří Magdaleny nevyhovoval, daroval továrník Carl August Dittrich městu pozemek o rozloze 14,4 hektaru. Na něm vznikl nový hřbitov.

Hned vedle nového pohřebiště dal továrník zbudovat honosné mauzoleum, které však nebylo určené jen jako místo posledního odpočinku jeho rodiny - sloužily se tu i zádušní mše. Během nich prostor vytápěla kotelna, umístěná cca 25 metrů západně od hrobky. Koncem 19. století však byl do hrobky zaveden elektrický proud.

Jižně a západně se nachází městský park vybudovaný současně s hrobkou.

Po odsunu německého obyvatelstva nebyla hrobka využívána, chátrala a také ji poničili vandalové. Přestože je stavba kulturní památkou, tak i nadále chátrá. Důvodem je finanční náročnost její opravy a také složité majetkoprávní vztahy.

Odkaz na zdroj textových informací.