Grafické pojmy  


Typografie

Typografie je umělecko–technický obor, který se zabývá především tiskovým písmem. Patří sem jak samotná umělecká tvorba písma, tak jeho umístění na stránce. Určuje vzhled a rozmístění titulků i textů, aby byly pro čtenáře co nejpříjemněji čitelné.