Jsem grafik, kreslíř a dokumentarista

Podnikatelům pomáhám vizuálně obléci jejich produkty i služby a rodinám jejich vzpomínky.

Kdy vám budu nejvíc užitečná?

Specializuji se na obalový design. K vašemu výrobku připravím i technický manuál s názornými kresbami, jak se produkt sestavuje, používá i jaká je jeho údržba. Poradím si i s produktovou fotografií jak na obal, tak na váš web. K tomu vytvářím veškerý propagační materiál – nejčastěji v elektronické podobě, ale i v té tištěné. 

Čím dál častěji spolupracuji s info podnikateli, kteří se na mě obrací s grafickou úpravou jejich online kurzů, výukových karet, check listů či pozvánek na webináře.

Jako vystudovaný knižní grafik miluji výtvarné zpracování knih – tištěných i e-booků. Vytvářím do nich vlastní ilustrace nebo pracuji s dodaným obrazovým materiálem.

Poslední roky jsem si velmi oblíbila tvorbu krátkých animovaných GIFů a tzv. prémiových popisků, které ještě lépe představí vaše produkty a služby.

Ctím vizuální styl vaší značky. Pokud ho však ještě nemáte definovaný, můžeme ho společně vytvořit či upravit.

Protože ráda propojuji výtvarnou tvorbu s dokumentární, rodinám vytvářím foto kroniky na míru o jejich historii. Velmi hezké ohlasy mám na prostorové ilustrace, které pro tento účel kreslím. Kvalitně zdigitalizuji a vyretušuji i velmi poničené fotografie.


Vážím si toho, že moji klienti se ke mně opakovaně vrací po mnoho let a mohu být tak součástí vývoje jejich projektů – jak podnikatelských, tak rodinných archívů.

Je to proto, že velmi dbám na kvalitu zpracování zakázky a dodržování domluvených termínů.


Má cesta a zkušenosti

Odmala kreslím a mám ráda věci s příběhem: fotky, drobné předměty vyvolávající emoce, knížky.... Zároveň jsem minimalista. Fascinuje mě historie rodin a malých obcí. Mám ráda ticho a přírodu. Cením si hlubokých vztahů – ať s lidmi, zvířaty nebo místy.

Ve své tvorbě nejraději všechny tyto složky propojuji.


7 let studií na grafických školách

Mé kroky logicky vedly na výtvarnou školu. Nejdříve na střední, kde jsem se kromě klasické kresby tužkou věnovala základům propagační grafiky. 

Po maturitě jsem pokračovala na Vyšší odborné škole grafické – na pražské "Hellichovce" oborem knižní grafika. Tamějším profesorům jsem dodnes vděčná za to, že nás nenechali pouze kreslit hezké obrázky, ale naučili nás celý proces, jak z autorského rukopisu dovedeme celou knihu až do tiskárny.

Obě školy nás vedly kromě nezbytné technické zdatnosti i k hloubce a hravosti, což ke grafické práci neodmyslitelně patří.


6 let v zaměstnání

Občas slýchávám, že mám velmi široký záběr. Ale vše, co tvořím, se týká grafiky.

Svou praxi jsem totiž začínala v grafických odděleních středně velkých obchodních firem a to nese specifikum, že grafik na této pozici musí zvládat na dost vysoké úrovni všechny složky vizuální prezentace projektu.

Naučilo mě to dlouhodobě rozvíjet firemní identitu, spolupracovat s dalšími kolegy, odděleními a dodavateli.

Především jsem měla možnost vidět potřeby firem a projektů zevnitř, takže se umím lépe vcítit do pohledu svého zákazníka.


10 let na volné noze

Dlouhodobě jsem spolupracovala s řadou firem i drobných podnikatelů – obojí mě baví stejně. Každá sféra přináší jiná zadání, jiné zkušenosti, jiné radosti.

Vytvořila jsem řadu vlastních projektů, ve kterých propojuji grafickou tvorbu s dokumentární. Ráda vás jimi provedu:


Tímto logem označuji veškerou svou grafickou a kresebnou tvorbu.

V tomto projektu najdete ukázky mých realizací, jak z oblasti propagačního výtvarnictví (obaly, manuály, produktová fotografie, katalogy, bannery, plakáty, pozvánky,...), tak i mnou ilustrované a graficky upravené tištěné knihy i e-booky.

Zjistíte, jak můžeme společně posunout váš projekt a také co o mé práci říkají klienti. 


Otisky času

Od dětství mě přitahují místa, kde se propojuje příroda s historií naší společnosti. Nejčastěji proto fotím a kreslím staré kostely a hřbitovy.

Projekt Nejen o smutku je tak prostorem, který zaznamenává rychle mizející atmosféru těchto míst – ať jejich přestavbou nebo jejich úplným zánikem.


O významu jedné
zdánlivě bezvýznamné vísky

Přes 20 let sestavuji historii naší vesnice. Obešla jsem starousedlíky naší obce a sepsala jsem jejich vzpomínky na léta prošlá naší vsí.

Seskupili jsme tak společně archív čítající více jak 1 300 originálních fotek. Díky tomu jsem mohla pořádat projekce dobových fotografií se čtením z kroniky. Tam jsem viděla, že lidé napříč generacemi se zajímají nejen o historii místa, odkud pocházejí, ale celkově o své kořeny.


Tak se zrodil můj další projekt Společně na vzpomínky. V něm vedu zájemce, aby si uspořádali svou rodinnou foto historii a díky tomu našli cestu ke svým předkům i ke svým příbuzným.

Vytvářím rodinné foto kroniky na míru, dovedu kvalitně zdigitalizovat a vyretušovat i velmi poničené staré fotky. Velmi pěkné reakce mám na prostorové ilustrace, které do těchto knih vkládám.


Pokud se vám mé práce i můj přístup líbí a cítíte, že bych mohla posunout váš podnikatelský projekt nebo vás podpořit na cestě za kořeny, napište mi. Ráda se s Vámi seznámím a společně probereme možnosti.